AIM Hallmarks Awards Round Two Now Open in England And Wales

This is a bilingual webpage / Mae hon yn dudalen we dwyieithog

AIM has today opened applications for Round Two of the AIM Hallmarks Awards. Grants will be available in sums of between £5,000 and £15,000 and we anticipate that the average award will be £10,000. The AIM Hallmarks Awards are supported using public funding by Arts Council England and the Welsh Government.

The awards support organisations in England and Wales by providing grants for museums to develop their work using the AIM Hallmarks of Prospering Museums. In Round Two £22,500 is available for museums in Wales and £50,000 for museums in England.  The Closing date for all applications is 7 October 2016.

The AIM Hallmarks of Prospering Museums identify what it is about how successful heritage organisations work that enables them to prosper and thrive and are intended to help museums begin to use the principles in the Hallmarks to improve the way they work.

This can involve organisational health checks using the AIM Hallmarks leading to developing new ways of working or using the Hallmarks to review areas of current activity to test how they can be strengthened.

Museums which have already identified development needs reflecting the principles of the Hallmarks can apply for funding to put their ideas into practice and progress programmes of work which will enable them to become more resilient and to prosper in the future.

Helen Wilkinson, AIM Assistant Director, said: “The Hallmarks Awards enable museums to test out good ideas or to review their work. We are really delighted to be able to offer these grants to support museums to find out how they can translate the great ideas in Hallmarks into practice.”

AIM is also running a Hallmarks event in Cardiff on 8 September, which will explore the ideas behind the AIM Hallmarks of Prospering Museums and explain the different opportunities to engage with the programme. If you are considering applying to the AIM Hallmarks Awards in Round Two, attending this session will help to inform your application.

AIM Hallmarks Awards Application And Guidance:

England: AIM Hallmarks Awards

Wales: Hallmarks of Prospering Museums in Wales

The AIM Hallmarks Awards Round Two closes on 7 October 2016

 WG and ACE logos largeUntitled

Rownd Dau o Wobrau Dilysnod AIM Hallmarks yn awr Ar Agor yng Nghymru a Lloegr

Mae AIM heddiw wedi agor ceisiadau ar gyfer Rownd Day o Wobrau Dilysnod AIM, Bydd grantiau ar gael mewn symiau o rhwng  £5,000 a £15,000 ac rydym yn rhagweld y bydd gwobrau ar gyfartaledd yn £10,000. Mae Gwobrau Dilysnod AIM yn cael eu hariannu gan ddefnyddio cyllid cyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Llywodraeth Cymru.

Mae’r Gwobrau yn cynorthwyo sefydliadau yng Nghymru a Lloegr drwy ddarparu grantiau ar gyfer amgueddfeydd i ddatblygu eu gwaith gan ddefnyddio Dilysnodau AIM o Amgueddfeydd sy’n Ffynnu. Yn Rownd Dau, mae £22,500 ar gael ar gyfer amgueddfeydd yng Nghymru a £50,000 ar gyfer amgueddfeydd yn Lloegr. Y dyddiad cau ar gyfer pob cais yw 7 Hydref 2016.

Mae Dilysnodau AIM o Amgueddfeydd sy’n Ffynnu yn nodi beth am y ffordd y mae sefydliadau treftadaeth llwyddiannus yn gweithio sydd yn eu galluogi i ffynnu, a’u bwriad yw helpu i amgueddfeydd ddechrau i ddefnyddio egwyddorion y Dilysnodau i wella eu dulliau gwaith.

Gall hyn gynnwys gwneud gwiriadau iechyd cyfundrefnol gan ddefnyddio Dilysnodau AIM sy’n arwain at ddatblygu ffyrdd newydd o weithio neu ddefnyddio Dilysnodau AIM i arolygu meysydd o weithredu presennol i brofi sut y gallent eu cryfhau.

Gall amgueddfeydd sydd yn barod wedi nodi anghenion datblygu sydd yn adlewyrchu egwyddorion y Dilysnodau ymgeisio ar gyfer cyllid er mwyn troi eu syniadau yn arfer a datblygu rhaglenni o waith sydd yn eu galluogi i fod yn fwy gwydn ac i ffynnu yn y dyfodol.

Dywedodd Helen Wilkinson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol AIM: “Mae’r Gwobrau Dilysnod yn galluogi i amgueddfeydd brofi syniadau da neu arolygu eu gwaith. Rydym wrth ein bodd i allu cynnig y grantiau hyn i gynorthwyo amgueddfeydd i ddarganfod sut y gallent gyfieithu syniadau gwych y Dilysnodau yn arfer.”

Mae AIM hefyd yn cynnal digwyddiad yng Nghaerdydd ar 8 Medi, a fydd yn archwilio’r syniadau y tu ôl i Ddilysnodau AIM o Amgueddfeydd sy’n Ffynnu ac yn egluro’r cyfleoedd gwahanol i ymgysylltu â’r rhaglen. Os ydych yn ystyried ymgeisio yn Rownd Dau Gwobrau Dilysnod AIM, bydd mynychu’r sesiwn hon yn helpu gyda’ch cais. Gwahoddir aelodau AIM i ginio gyda’r sesiswn hon yn dilyn yn y prynhawn i ddysgu rhagor am Wobrau Dilysnod AIM.

Canllawiau Ymgeisio Gwobrau Dilysnod AIM:

Lloegr: AIM Hallmarks Awards

Nghymru: Dilysnodau AIM o Amgueddfeydd sy’n Ffynnu yng Nghymru

Mae Rownd Dau Gwobrau Dilysnod AIM yn cau ar 7 Hydref 2016

 WG and ACE logos largeUntitled

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s